1 października 2020

Schemat instalacji alarmowej – jak prawidłowo zaplanować i podłączyć system alarmowy?

Decydując się na ochronę swojego domu czy firmy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że sam system alarmowy to nie wszystko. Pewność co do jego właściwego funkcjonowania możemy zyskać dopiero przy jego prawidłowym montażu. I to właśnie schemat instalacji alarmowej pokazuje, jak powinny być podłączone i gdzie powinny znajdować się wszystkie czujniki i pozostałe elementy alarmu, aby był on w pełni skuteczny.

Instalacja alarmowa schemat – co dokładnie pokazuje?

Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że rozróżniamy dwa rodzaje schematów instalacji alarmowych. Jeden to schemat ideowy, który pokazuje liczbę elementów danego systemu alarmowego oraz to, w jaki sposób podłączyć alarm. Natomiast drugi to schemat montażowy instalacji alarmowej pokazujący lokalizację poszczególnych czujników alarmowych, czyli centrali, manipulatorów oraz wszystkich pozostałych elementów całej instalacji w danym obiekcie.

Instalacja alarmowa schemat

W przypadku schematu ideowego jest on z reguły jeden dla danego zestawu alarmowego. Natomiast schemat rozmieszczenia instalacji alarmowej powinien być opracowywany dla każdego budynku indywidualnie. Taki schemat tworzy się zarówno dla alarmów bezprzewodowych, jak i systemów alarmowych przewodowych.

Podstawą prawidłowego schematu montażowego instalacji alarmowej jest jego dostosowanie do konkretnych obiektów, gdzie bierze się pod uwagę wysokość pomieszczeń, ich rozkład i metraż, dostosowując do nich np. liczbę i rodzaj czujników. Nie jest to trudne zadanie, jednak trzeba brać pod uwagę zarówno warunki, w jakich będzie pracował alarm, jak i parametry stosowanych w danej instalacji czujników i sygnalizatorów.

Elementy systemów alarmowych

Na schemacie instalacji alarmowych powinny znaleźć się wszystkie elementy alarmu, wraz z ich dokładną specyfikacją i zalecanym sposobem ich podłączenia. Alarmy mogą być wyposażone w bardzo zróżnicowany systemy detekcji i sygnalizacji, które trzeba umiejętnie skonfigurować. W zależności od wersji systemu alarmowego do mieszkania znaleźć się w nim mogą takie urządzenia jak:

 • czujki ruchu
 • czujki otwarcia drzwi/okien
 • czujki gazu
 • czujki dymu
 • centrale
 • manipulatory
 • sygnalizatory
 • kamery

Dzisiaj coraz częściej rolę manipulatorów pełnią tablety czy smartfony lub specjalne piloty bezprzewodowe. Tak jak ma to miejsce w systemie alarmowym Dione. Czasami jednak nadal zdarzają się systemy z panelem sterującym, który także musi być ujęty w schemacie.

Alarm do domu – jak skonfigurować zestaw?

Przy doborze odpowiednich elementów systemu do konkretnej instalacji alarmowej przydatny będzie konfigurator systemu Dione. Za jego pomocą można szybko i wygodnie skonfigurować zestaw bezprzewodowego systemu alarmowego do domu, w pełni dopasowany do naszych potrzeb.

Alarm do domu – jak skonfigurować zestaw

W trakcie konfiguracji określa się m. in. liczbę pomieszczeń nadzorowanych przez system oraz jaki zakres ochrony, oprócz antykradzieżowej czy antywłamaniowej, ma zapewnić alarm w domu. Może to być:

 • zabezpieczenie przed pożarem
 • zabezpieczenie przed zalaniem
 • zabezpieczenie przed ulatniającym się gazem

Kolejną kwestią jest to, jak stworzyć schemat rozmieszczenia alarmu do domu czy do mieszkania i co będzie nam do tego potrzebne.

Jak tworzy się schemat rozmieszczenia instalacji alarmowej w domu?

Stworzenie schematu rozmieszczenia instalacji alarmowej jest przełożeniem wcześniej rozplanowanej instalacji na grafikę. W takim schemacie są dokładnie wyszczególnione wszystkie elementy instalacji, łącznie z ich parametrami oraz dokładną liczbą. Na schemacie montażowym alarmu powinien znaleźć się rzut pomieszczeń wraz z naniesionymi punktami, w których zaznaczone jest dokładne umiejscowienie urządzeń wchodzących w skład alarmu. Świetnie sprawdza się tutaj kopia planu budynku (rzut poziomy). Jeśli taką nie dysponujemy, to możemy po prostu rozrysować układ pomieszczeń.

Montaż systemu alarmowego

W przypadku schematów alarmów obejmujących sposób montażu, pokazują one dokładnie, w jakiej konfiguracji powinny być montowane poszczególne elementy instalacji. Bierze się tu pod uwagę zarówno specyfikę użytkowania budynku, jak i rodzaj wykorzystanych czujników. Dla przykładu inaczej będą rozmieszczone czujki z detektorem PIR (na podczerwień), które nie powinny być umieszczane w miejscach o dużym przepływie powietrza czy sporych wahaniach temperatury, a inaczej czujki MW (mikrofalowe), które można umieszczać w tego typu miejscach.

Montaż systemu alarmowego

Dzięki schematom ideowym instalacji alarmowych samodzielny montaż alarmu w domu nie jest dzisiaj niczym trudnym. Znajdziemy tam dokładne instrukcje na temat podłączenia alarmu i jego konfiguracji. Sprawa jest jeszcze łatwiejsza, jeśli mamy do czynienia z alarmem bezprzewodowym. W takiej sytuacji wystarczy tylko zamontować poszczególne czujniki w odpowiednim miejscu, zainstalować centralę i skonfigurować system – co można często zrobić zdalnie, tak, jak ma to miejsce w alarmach Dione. Potrzebna jest do tego jedynie aplikacja Dione App.

Samodzielny montaż alarmu w domu nie jest zatem czymś trudnym. Trzeba jednak zapoznać się ze schematem ideowym instalacji i odpowiednio zaplanować rozmieszczenie poszczególnych elementów alarmu, które mają zapewnić nam pełne bezpieczeństwo.

Zespół Dione
UDOSTĘPNIJ
0