Zobacz filmy
instruktażowe Dione

Jak uruchomić i skalibrować system?

Jak dodać / usunąć użytkownika lub nadać uprawnienia?

Z poniższego filmu dowiesz się w jaki sposób dodać / usunąć nowych użytkowników do systemu oraz w jaki sposób nadać im odpowiedni poziom uprawnień

Jak dodać czujkę otwarcia i aktywować strefy?

Z poniższego filmu dowiesz się w jaki sposób dodać do systemu bezprzewodowe czujki oraz jak aktywować strefy w systemie.

Jak dodać czujkę ruchu i aktywować strefy?

Z poniższego filmu dowiesz się w jaki sposób dodać do systemu bezprzewodowe czujki oraz jak aktywować strefy w systemie.

Jak ulepszyć stary przewodowy system alarmowy z użyciem Dione Konektor?

Film instruktażowy dotyczący ulepszenia starego, bezprzewodowego systemu alarmowego, o funkcjonalność Bezprzewodowego Systemu Alarmowego Dione, przy pomocy montażu płyty sterującej Dione Konektor.

0