Monitoring domu, firmy

Monitoring Dione

 

Usługa monitoringu polega na całodobowym nadzorowaniu sygnałów płynących z systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach Klientów. W przypadku alarmu – spowodowanego np. włamaniem, napadem, zanikiem napięcia czy pożarem (zależnie od zastosowanych czujek) – pracownik całodobowego Centrum Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera sygnał i podejmuje stosowne, zgodne z procedurą działania.

Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom interwencyjnym zlokalizowanym w pobliżu chronionego obiektu. Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu sprawdzenie obiektu i ewentualne ujęcie sprawców. Jednocześnie operator Centrum Monitorowania Alarmów może przekazać odebrane informacje służbom specjalnym, takim jak: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz Właścicielowi obiektu. Taka ochrona jest skuteczna, dzięki szybkiej reakcji na każde zgłoszenie.

Dzięki temu monitorowany obiekt jest objęty całodobowym nadzorem, także pod nieobecność Właścicieli.

Jeśli chcemy zapewnić sobie najwyższe możliwe poczucie bezpieczeństwa, warto podłączyć nasz alarm do stacji monitoringu profesjonalnej Agencji Ochrony. W ten sposób zyskamy pewność, że każde niepożądane zdarzenie wywoła odpowiednią reakcję – bez względu na to, czy będziemy mieć do czynienia z włamaniem, napadem, pożarem, czy też koniecznością wezwania pomocy medycznej.

Nie do przecenienia jest również fakt, że zapewnienie naszemu domowi czy firmie takiej połączonej ochrony może przynieść bardzo wymierne korzyści finansowe. Firma, w której ubezpieczamy naszą nieruchomość, może obniżyć składkę – nawet o kilkadziesiąt procent!

Usługa monitoringu Dione

TERAZ MOŻESZ WIĘCEJ Z MONITORINGIEM STEKOP SA

Monitoring  polega na podłączeniu systemu alarmowego do Centrum Monitorowania Alarmów STEKOP SA i świadczeniu usługi całodobowego dozorowania sygnałów wraz z podejmowaniem reakcji na zdarzenia alarmowego, którymi mogą być np.: włamanie, akt wandalizmu, ulatnianie się gazu, pożar, zalanie wodą lub każde zdefiniowane przez Państwa zdarzenie.

Standardowa reakcja polega na skierowaniu do obiektu najbliższego Patrolu celem weryfikacji zdarzenia i jeśli zajdzie tak potrzeba podjęciu określonych działań zgodnie z góry założoną procedurą.

Usługa polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych Internetem lub GSM/GPRS, do  Centrum Monitowania Alarmów STEKOP SA. Centrum obsługiwane jest przez przeszkolonych w tym celu pracowników 24 godziny na dobę.

System może generować informacje o naruszeniach:

 • alarm włamaniowy,
 • alarm napadowy,
 • sabotaż systemu,
 • sygnalizacja pożar, gaz, zalania
 • usterki systemu,
 • awaria zasilania.

Zalety monitoringu

 • 24 godzinny dozór chronionego obiektu systemem monitorowania,
 • natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia,
 • prewencyjne podjazdy patroli weryfikująco-interwencyjnych,
 • monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego,
 • usterki systemu,
 • oznakowanie obiektu odstraszy potencjalnych intruzów.

Monitoring systemów alarmowych ma za zadanie, w przypadku wystąpienia alarmu, wezwanie pomocy ze strony wyspecjalizowanych służb np. konieczność udzielenia pomocy przedmedycznej, lub interwencji zmotoryzowanych załóg ochrony fizycznej.

Kroki do pełnej ochrony
Kompleksowy system alarmowy Dione

ZAMÓW USŁUGĘ MONITORINGU

 

Uzupełnienie niniejszego formularza nie jest jednoznaczne z zamówieniem usługi. Po przesłaniu wymaganych informacji skontaktuje się z Państwem nasz konsultant, który zweryfikuje możliwości techniczne uruchomienia usługi monitoringu w podanej lokalizacji.

Zamów

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zamówieniem usługi. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i sprawdzi możliwości techniczne w obrębie Państwa lokalizacji.

Wybierz właściwe:

Wybierz właściwe:

Usługi dodatkowe:

Masz pytania? Zadzwoń!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z oferowanymi przez nas produktami i usługami.

0