3 czerwca 2020

Jak podłączyć system alarmowy w domu?

Czasy, kiedy montaż systemu alarmowego wymagał udziału branżowego specjalisty powoli odchodzą w niepamięć. Współczesne rozwiązania rynkowe opierają się o innowacyjne technologie, które nie tylko zwiększają poziom bezpieczeństwa, ale i maksymalnie ułatwiają korzystanie z systemów, uwzględniając w tym montaż i konfigurację urządzeń. To sprawia, że system alarmowy we własnym domu można wykonać samodzielnie.

Jak wykonać samodzielny montaż systemu alarmowego?

System alarmowy składa się z co najmniej kilku elementów – są to oczywiście centrala i wybrane przez użytkownika czujki. Dla poprawnego działania systemu, wszystkie z nich powinny być we właściwy sposób zamontowane, a następnie skonfigurowane. Nie jest to proces trudny, ale wymaga znajomości podstawowych zasad dotyczących montażu poszczególnych elementów systemu. Ważne, by kierować się tu także specyfikacją techniczną danego urządzenia.

Biorąc pod uwagę rozwiązania najbardziej powszechne i potrzebne w domowych systemach alarmowych, przedstawimy jak poprawnie zamontować: czujki ruchu, czujki otwarcia drzwi/okien, a także czujkę dymu i gazu oraz centralę.

Samodzielny montaż systemu alarmowego

Montaż czujek alarmowych

  • Czujki ruchu

Montując czujki ruchu należy kierować się zasadą, że czujka ruchu najszybciej wykrywa ruch prostopadły do jej osi (środka). Tak więc należy je montować w stronę drzwi lub bokiem do okna (np. w górnym rogu pokoju). Typowy zakres wysokości zawiera się z przedziale pomiędzy 1,8 m a 2,5 m od powierzchni podłogi. Bardzo istotne, żeby pamiętać o ich zasięgu, który wynosi zazwyczaj kilkanaście metrów. Jest to maksymalna odległość, w jakiej czujka powinna znajdować się od punktu wejścia czyli okna bądź drzwi, by ruch mógł być przez nią wykryty. Dodatkowo, należy pamiętać, że czujki ruchu mają określony kąt detekcji (zwykle do 130o zależny od modelu). Zatem wybierając miejsce montażu czujki, należy również uwzględnić jej pole zasięgu w tym zakresie.

  • Czujki otwarcia drzwi/okien

Czujki otwarcia drzwi/okien składają się z dwóch elementów. Ich oddalenie od siebie powyżej  określonej odległości powoduje wysłanie sygnału alarmującego. Elementy należy montować na przeciwległej stronie skrzydła drzwi lub okna w stosunku do zawiasów. Dzięki temu czujka zadziała już przy próbie podważania okna lub drzwi. Jeden z elementów montujemy na ruchomej, a drugi na nieruchomej części okna lub drzwi, nie przekraczając określonej przez producenta odległości montażowej. Ważne, by oba były stabilnie przytwierdzone do powierzchni – przeciwdziała to przypadkowemu oddaleniu elementów, a tym samym fałszywemu wzbudzeniu alarmu.

  • Czujka dymu

Kolejnym ważnym elementem systemu alarmowego jest czujka dymu. Zazwyczaj montuje się ją w pomieszczeniu (lub w niedużej odległości od niego), w którym najbardziej prawdopodobne jest zaprószenie lub rozprzestrzenianie się ognia. Czujki dymu montuje się centralnie na suficie, ponieważ w tym miejscu najszybciej gromadzi się dym. Parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas montażu czujki dymu to jej zasięg detekcji i zasięg łączności z centralą.

Czujka dymu

  • Czujka gazu

Element systemu alarmowego można stanowić także czujka gazu, wykrywająca zarówno gaz naturalny, jak i LPG. Miejsce jej montażu zależy od czułości użytego sensora i zasięgu działania urządzenia względem centrali.

  • Centrala

Centrala, która stanowi serce całego systemu alarmowego. Najczęściej umieszcza się ją w miejscu mało widocznym, a manipulator do obsługi systemu w miejscu wygodnym dla użytkowników. W systemach bezprzewodowych, centrala powinna być umieszczona w części środkowej domu lub mieszkania po to, aby zapewnić dobra łączność bezprzewodową ze wszystkimi elementami systemu alarmowego. Trzeba zatem znaleźć kompromis, pomiędzy łatwym dostępem do urządzenia, bezpieczeństwem i  poprawnością działania systemu.

Na rynku dostępne są także inne, dużo bardziej komfortowe rozwiązania, oparte na zdalnej obsłudze systemu alarmowego. Tak jest w przypadku Dione. Funkcję manipulatora pełni tu smartfon lub tablet. System jest sterowany i konfigurowany z poziomu aplikacji, która łączy się z centralą, aktywuje i dezaktywuje jego wybrane elementy. Jednocześnie centrala odbiera i przekazuje bezpośrednio na to samo urządzenie wszystkie sygnały pochodzące z systemu – np. ostrzega o niepożądanym ruchu, otwarciu drzwi czy wyczuciu dymu.

Centrala

Jak wygląda montaż instalacji alarmowej?

Wszystkie z wymienionych urządzeń są łatwe w montażu – osadza się je kołkach lub wkrętach we wcześniej nawierconych otworach. Do zamocowania czujników można stosować łatwiejsze w montażu połączenia oparte na taśmach i piankach klejących. Połączenie czujników z centralą może być oparte na systemie bezprzewodowym (brak kabli, estetyka wykonania) lub wymagającym użycia przewodów, które prowadzone są od każdego elementu systemu do centrali.

Nie trudno się domyślić, że w tym pierwszym przypadku, proces montażu instalacji alarmowej będzie znacznie szybszy, prostszy, nie pociągnie za sobą dodatkowych nakładów pracy i kosztów. Choć takie rozwiązania są coraz częściej wybierane, to systemy przewodowe mają jeszcze swoich zwolenników. System alarmowy Dione jest dostępny w wersji bezprzewodowej. Istnieje także możliwość ulepszenia systemu przewodowego i rozszerzenia jego funkcjonalności do wersji bezprzewodowej przy użyciu moduł Dione Konektor.

Montaż instalacji alarmowej

Konfiguracja systemu alarmowego

Każdy z systemów alarmowych posiada właściwy mu sposób aktywowania i konfiguracji urządzeń wchodzących w jego skład. Producent konkretnego systemu udostępnia instrukcję postępowania. W przypadku systemu Dione odbywa się to w bardzo prosty i wygodny sposób. Nie potrzebne jest do tego bezpośrednie użycie centrali. Pełnej aktywacji i konfiguracji systemu dokonujemy przez bezpłatną, dedykowaną aplikację Dione App (dostępna na Android i iOS). Przy jej pomocy przeprowadza się konfigurację:

  • wszystkich czujek (łącznie z określeniem ich stref działania),
  • pilotów bezprzewodowych obsługujących system,
  • profili i uprawnień użytkowników systemu.

Konfiguracja i montaż systemu alarmowego Dione nie wymaga udziału fachowców czy specjalistów. Można zrobić to całkowicie samodzielnie. Co więcej, nie są tu wymagane zdolności czy wiedza techniczna, by cały proces przebiegł sprawnie i pomyślnie.

Redaktor Dione
UDOSTĘPNIJ
0